Kayıtlar

Resim
@senkendinibul ...


Bir
 kımıltı  bırak     zamânda...

 Semâdan  apânsız    boşalan ,  damlaları bırak , alınlara   yâdigâr...

Gitgide  erirken   kaybolan   hâtırâlar , usulca
şakaklarda, gezinsin   köpekler , uluyarak sahilin     ıssızlığında...

Bırak   kirpiklerini     özgürlüğe...

Susamış atların kemendi  olsun , telleri    zülûflerin...   Kokusu  buğulansın , burunlarda    hürriyetin...

  Yürü!..   Bugünden  beri    ânlara , kaçmasın aklın    yelkenleri...

 Yakına esmesin ,  bâhtın ürperten    rüzgârı... Bırak özgür  kalsın parmakları   düşlerin...

Parlak Buluşlar
 bırak , zamânın
    kıyısında... Arayışların tükendiği  umudun diz çöktüğü    yollarda..

Pâk bakışlar  bırak ,
  âşka dâîr...
Fedâkâr
bir el...
Gülîstân
bir nefes
  bırak...
Sevdâ
türküleri
salınsın
    zamânda...

Çağlasın
   ırmaklar!.. Toplasın
nûrunu pınarlar , sürgün yaşları    göllerde...

Duru bir yürek kalsın bu 'dem' den , hoş bir   sadâ...

Sırlı rahminde , inciler büyüt   hayâtın... Bırak tılsımlı
Resim
@senkendinibul

...

Bir sayha!.. Bir sayha ile uyan!.. DİRİL!.. Bu karanlık tünelden  ÇIK!..

Yok olanın
 Vâroluştaki    bu son sahnesi!..


VÂR-OL-UŞ!..
YOK OL-ÂN  İLE SAKLI DURAN ARASINDAKİ     MEVCÛDÂT!..
SENİ  BURAYA  KAÇ KULAÇ UZAKTAN    KİM GETİRDİ?.. 'ÖZ' ÜNDEKİ BU YARATICI  KODU BU BİLİNCİ    KİM VERDİ?..
DOĞRU  İLE YANLIŞI GERÇEK  İLE SAHTEYİ SANA     KİM GÖSTERDİ?..
  Noktadan... Noktanın   sonsuzluğuna... Sevgili hazinelere!.. Kıymetlilere!.. Vâroluştaki 
DEĞERLİLERE... SESLENİYORUM!.. ... DEĞERLERİMİZ... HAYÂLLERİMİZ... İNÂNÇLARIMIZ...  DESTÂNLARIMIZ...   EFSÂNELERİMİZ... MASALLARIMIZ... ... NEYDİLER BUNLAR?.. Bunlar bize neyi hatırlattılar?..
İnsan olma bilincini  bize yakınlaştıran ,  tekrar tekrar o nûru , şimşek gibi  çaktıran , pırıl pırıl parlatan neydi  VİCDÂNLARIMIZDA?.. Neydi içimizde hep uyuyan TÖZ?.. NEYDİ BİZİ HAKÎKÂTE VE YAŞAMIN KUTSÎYETİNE BAĞLAYAN?.. Neydi 
en derinlerimizde ve  yaşamımızda  bu iç bilinci ve disiplini  hep canlı tutan?.. Neydi
değişime ve dönüşüme  bizi zorlayan , sorgulatan ,  ÂN a demirleyen , sevgi v…
Resim
@senkendinibul ...
İNSANLIĞIN KIYÂMI;
ancak 'MUTLAK BİR ŞUÛR'da
OL-MA durumu ve hareketi
 ile gerçekleşecektir...
*
Ve bunun için yoldaki işâretlerin
 neler olduğunu
 bir bir okumak gerek...
Yoldaki işâretler ise
 bir bir selâm verir 
bizlere her bir vakit...
*
O hâlde ; şâhit OLmuş
 OL-AN ve bilinçle ,
AN içinde
 doğru bir tanıklık içinde bulunanlardır
gerçek imân sahipleri!..
*
 Şehâdet makâmına ermişler...  'YOL'da edep ile yürümüşler...
RÂBBİNİ BİLMİŞ 
OL-ÂN lardır
KENDİNİ BİLENLER!..
*
Kendine hürmette bulunan , ancak
Yaradan ' ın yarattığı her şeye bir ve birlik içinde bakar ve 
hakîkî sevgi ve şefkâtte bulunur...
Birlik ve bütünlük içinde
 olmanın yolu;
 'Koşulsuz Sevgi' den geçer... Kâlbinde gerçek imân bulunan insanda da korkunun
 tesîri kalkmıştır... En büyük mücâdelenin , nefsin
  kendisiyle olduğu bu büyük savaş , adâlet duygusu içinde , doğru ve dürüst davranmakla kazanılır... Ve illâki  bu imân; 
kendini EMİN OL-unmakla gösterir... Sabır ,tevâzû , farkındalık ,
 rasyonellik , objekti…
Resim
@senkendinibul ... "O güzel
 insanlar
 o güzel 
     atlara binip..."
   GELDİLER!..

   GELDİLER!..
Salkım
 Salkım
   Sultanîler!..  Eriştiler
   ÂŞK İLE!..
İÇTİLER
 ŞARÂBINdan
  ÂŞKIN!..
  İÇTİLER!..
   Gündüz gece...

DOLDURDULAR
testileri zevk-i pûr-nûr ile...
 ZAMÂNIN SAKLI
 KÂDEHİNE...  SUNDULAR!..
Boşalan her
  kâdehe...    ÂŞK İLE...

ÂŞK İLE
SEYR
  EDERLER...
   ÂŞK İLE... VÂKÎT ;
  VÂKT-İ SEHER...
ESER HER
    RÎND-İ ŞEYDÂ ile...
VÂKİT ;
  VÂKT-İ NUCÛM...
Saçılır
Her
 NÛR-U ESMÂ ile... Kendinden  akar
yine
 kendine...
   VÂKT-İ SUKÛT...     Her ZERREde...
Rüzgâr olup  seherlerde... Su olup  vâdîlerde...  Toprak olup
   çiçeklerde...
Söz olup    dillerde... Ateş olup
   kâlblerde...
   Sevdâ olup       gönüllerde...
   dolaşır   O
    GÜLLER!..    BÜTÜN      NEFESLERDE!.. ...
...ÖZ...

"O güzel insanlar 
O güzel atlara binip gittiler..."
••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••

ÂMMÂ

••••••••••
'O güzel insanlar 
O güzel atlara binip döndüler...'
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••…
Resim
@senkendinibul

KISIM-V ...

Ilgın  ağacından  sızan nemli  ve buruk  tenhâlık!..

Yavaş yavaş  sarının  kızıla  yenildiği düşten  arda kalanlar...

Ulvî 
bir âşktan 
 kalan , şefkâtin
 yardıma
 koştuğu 
teselli bulan ,
 yorgun kımıltılar...
Dalında rahat durmayan  bir serçenin ordan oraya sıçrayan ,  bir inen , bir yükselen , telâşlı  kanat çırpışları...

Söğüt ağacının kendini  bırakmış , bir o kadar zemine ve  zamana ayak uyduran , boşvermiş edâsı arasında oynaşan ,   gölgenin ışıkla muâzzâm dansı...

Her kımıltıda ,
ışığın  ve karanlığın  terkîbindeki sihre kapılan ,  hareketin  ve durgunluğun
 câzibesindeki dengeye vurulan , 
iki minik kedinin ,  birbirleriyle kaynaşan
 anî uyumu...  Sessizliğin ; insanı kendine
 yapıştıran  âdetâ kenetleyen
 huzûru...
...

#Sürgün ,
solgun
     sargın sonbahar!...
Mevsimlerden
vedâ zamanıdır
 cıvıltıya...
Yaprağın dargın
 yanağına
son bir bûsedir
   düşerken suya...
ûhrevî 
yolculuğuna
 ağıtıdır
yakınlaşırken
     toprağa...öz..#

...


Damla damla akan ,
huzura inat ,  meltemden , lodosa , sonra
 poyraza dönen  öf…
Resim
@senkendinibul
--KISIM-IV-- ... ...Her Vakît...
...Her Ses...
...Her İz...
   ...Selâmdır Bize!..
...   Uzaktan
 bir köpeğin
    dost sesi böler
    zihnini...
   Koştururken 
   bulursun ,
vicdânının
 ayak sesinde
 kendini...
...
Tekrâr etmeyen ânların ,
 garip tevâfûklarıyla süren tanıdık izler ,
izlendiğini bilmeden sarar bir uzaktan
 bir yakından ileri geri...
Serbestçe akan ritüeliyle , 
HAYAT YOLU ;
güzergâhını sâdece
 KENDİ OLMAK CESÂRETİ ni 
gösterebilmiş , sâdece 
KENDİSİ OL-ÂN 
tarafından farkedilir...
...
ÂN BİLİNCİNE TESLÎM OLMAK!..
...Sebepsizce kulak kesilmektir YAŞAMA!..
Keşfetmektir ;
her görülenin , işitilenin ,
farkedilenin lezzetini...

  Kumsalda koşturan ,
 biraz önce elindeki taşı , denize fırlatmaya
 yeltenirken , şimdi istemeden 
düşen çocuk;
yarından habersizce , düne 
boş vermede işte , 
o çocuk kâlbiyle...
'Ömr-ü Cân-ı Ân' da , sâdece
 gözlemleyen ve terkip eden ,
Vâktin Haylaz Çocuk Mâsûmiyeti
ile bakmak!..
VE 
GEÇİP GİTMESİNE İZİN VERMEK
TEREDDÜTSÜZCE , OL-ÂN a...
...Güneşin cılızlaşmaya
 yüz tut…